Tại Công ty Inoue VietNam (sau đây gọi là công ty chúng tôi) việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật. Công ty chúng tôi cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác

 

Mục đích việc thu nhập thông tin cá nhân
 1. Hỗ trợ khách hàng
 2. Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ
 3. Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của bạn
 4. Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của bạn.

 

Phạm vi sử dụng thông tin khách hàng
 1. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng trong giới hạn cho phép.
 2. Thông tin cá nhân do công ty chúng tôi thu thập sẽ không được cung cấp cho bên thứ ba ngoại trừ trong các trường hợp sau.
  • (1)Căn cứ vào các quy định của pháp luật.
  • (2)Khi có sự đồng ý của bên cung cấp thông tin.
 3. Khi chúng tôi đưa thông tin cá nhân của khách hàng lên WEB thì trước tiên phải có sự đồng thuận của bên cung cấp thông tin hoặc là nội dung đưa lên do chính bên cấp thông tin duyệt và cho đăng lên.

 

Quản lý thông tin cá nhân .

Công ty chúng tôi cam kết bảo mật thông tin khách hàng tránh rò rỉ thông tin, phá hoại và các hình thức giả mạo.

 

Đăng, chỉnh sửa… thông tin cá nhân

Đối với thông tin cá nhân, Công ty chúng tôi chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu, khách hàng yêu cầu gửi mail về: inoue-info@inoue.vn.
Không thu thập thông tin khách hàng qua trang web, thông tin cá nhân khách hàng được thực hiện thu thập qua email liên hệ đặt mua sản phẩm, dịch vụ gửi về hộp mail của chúng tôi hoặc số điện thoại liên hệ đặt mua sản phẩm.

 

Thay đổi chính sách bảo mật

Ngoài việc pháp luật thay đổi, những chính sách bảo mật của chúng tôi nếu có bất kỳ thay đổi nào đều được thông báo trên Web của công ty chúng tôi.

 

Xác nhận thông tin cá nhân, yêu cầu

Inoue Iron Works Co, Ltd
6, 1, Motoyama Minamicho, Higashi Nada-ku, Kobe-shi 658-0015
Tel. 078-411-6861 / Fax. 078-453-0255

 

Home