Contact

ー Điện Thoại liên lạc ー
Tổng công ty
+81 (0)78 411 6816

Thứ 2 – thứ 6 8:00-17:00

Chi nhánh Việt Nam
+84 (0)613 566 577

Thứ 2 – thứ 6 8:00-17:00 (giờ địa phương)

ー FAX ー
Số liên lạc ở Nhật
+81(0)78 453 0255

※Chúng tôi nhận thông tin liên lạc 24/24.
Nếu ngoài thời gian làm việc, chúng tôi sẽ phản hồi cho quý vị trong ngày làm việc tiếp theo, mong quý vị thông cảm.